Skip to content Skip to footer

Privacybeleid

 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, én met welk doel. Voor G10 BV is een zorg­vuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. G10 BV is gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 35015792. G10 BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 
1. Vastleggen, verwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk én akkoord is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens, die niet langer nodig zijn voor het bepaalde doel, worden verwijderd. U kunt te allen tijde zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 
2. Welke persoonsgegevens bewaart G10 BV?
Naam, adres en woonplaats
Deze gegevens worden door ons bewaard en gebruikt om u te voorzien van gewenste informatie over onze producten en diensten. Ook gebruiken wij deze gegevens voor het maken van offertes en de afhandeling van door u verstrekte orders en het opmaken en versturen van facturen. Uw NAW gegevens worden gekoppeld aan een uniek klantnummer en specifieke bestelgegevens (aantal, prijs) op dat moment. Daarnaast vinden wij persoonlijk contact belangrijk, om die reden bewaren wij uw naam, zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken.

E-mailadres
Wij gebruiken en bewaren uw e-mailadres voor communicatie doeleinden en voor het versturen van orderbevestigingen en facturen.

Telefoonnummer
Wij gebruiken en bewaren uw telefoonnummer om contact met u op te nemen bij noodgevallen, (support-) vragen en verstrekken van gewenste informatie.
Klantnummer
Bij de bestelling koppelen wij een uniek klantnummer, ordernummer en factuurnummer aan uw account.
 
3. Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, slechts uw NAW gegevens aan onze vervoerders voor het afleveren van uw bestelling én wanneer dit wettelijk verplicht is. Bij het vermoeden van fraude en/of misbruik van uw persoonsgegevens zullen wij dit melden bij de bevoegde autoriteiten.
 
4. Klikgedrag en website bezoek
Op onze website worden in combinatie met cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij u graag naar onze website: www.g10.nl/cookies.
 
5. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van eventuele links op onze website staan vermeld. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.
 
6. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor bijvoorbeeld gecertificeerde sloten, inbraakalarm, camerabewaking, server monitoring en wachtwoorden op alle (mobiele-) computers.
 
7. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Deze pagina bevat altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.
 
8. GuestManager Information Online (GIO) – bij gebruik ‘In the cloud’
Dit is een bezoekersregistratie web-applicatie. Deze applicatie kan als cloud product/dienst bij ons worden aangeschaft/gebruikt. Omdat deze applicatie veel mogelijkheden biedt, is dit product onderverdeeld in verschillende modules of abonnement pakketten. Indien u gebruik maakt van GIO, dan zijn persoonsgegevens ook voor ons inzichtelijk. Dit is nodig voor de ondersteuning en het beheer van de software.
 
9. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt in GIO?
E-mailadres
We bewaren en gebruiken uw e-mailadres om u, als unieke gebruiker van de software, te kunnen koppelen aan uw persoonlijke account. Wachtwoorden of wijzigingen in uw account kunnen op deze wijze aan u worden gecommuniceerd.

Telefoonnummer
Wij bewaren uw telefoonnummer(s) voor het, op verzoek, verlenen van ondersteuning op de software en het beantwoorden van vragen.

Afhankelijk van gewenste inrichting
Afhankelijk van, de door onze klanten gewenste inrichting, worden op verzoek van onze klanten nog meer persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan persoonsgegevens van zowel bezoekers als medewerkers van onze klanten. Medewerkers zijn in dit geval veelal contactpersonen van de bezoekers. Welke gegevens er worden verwerkt, bewaard en hierdoor ook voor ons inzichtelijk zijn is afhankelijk van de, door de klant gewenste, inrichting van de software. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de gewenste inrichting van de software. Juiste interpretatie van wetgeving kunnen wij niet voor onze klanten bepalen.
 
10. Verwerkersovereenkomst en beveiliging van persoonsgegevens
Wanneer GIO wordt gebruikt, zijn onze klanten de verwerkings­verantwoordelijke. Wij zijn in dat geval de verwerker. De verwerker structuur (rolverdeling) staat beschreven in de verwerkersovereenkomst. De verwerker neemt alle passende technische én organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt ten dienste van de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of ongeoorloofd gebruik. Welke maatregelen dit zijn, staat beschreven in de verwerkersovereenkomst. Op verzoek bieden wij onze klanten een verwerkersovereenkomst aan.
 
11. Op welke wijze voldoet de GIO applicatie aan de AVG?
Dit staat beschreven in het document → GIO – GuestManager Information Online, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit document is op verzoek op te vragen.11.
Inhoud