Skip to content Skip to footer

Disclaimer

 
G10.nl is eigendom van G10 B.V. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukke­lijke schriftelijke toestemming van G10 B.V.
 
Aan deze website heeft G10 B.V. veel aandacht besteed. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan G10 B.V., als eigenaar van de website g10.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.
 
G10 B.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website door te voeren. Druk- en zetfouten voorbehouden.